Werner von Siemens (1816-1892)

Uitvinder en ondernemer Werner von Siemens geldt als de belangrijkste grondlegger van de Duitse elektrotechnische industrie.

Soldaat en uitvinder

Als zoon van een kinderrijke pachtboer met financiële moeilijkheden wou Werner Siemens zijn ouders de financiële last van de oorspronkelijk aan de Berlijnse bouwacademie geplande studies besparen. Hij ging bij de Pruisische artillerie, waar hij binnen het kader van zijn officiersopleiding van 1835 tot 1838 aan de artillerie- en ingenieurschool in Berlijn kon studeren. Zijn wetenschappelijk-technische interesses, die ook tijdens zijn carrière als beroepsmilitair ongebroken bleven, leiden tot zijn eerste uitvindingen. Na de dood van zijn ouders in 1839 en 1840 zorgde Werner Siemens voor zijn jongere broers en zusters. De verkoop van patenten bracht tijdelijk het broodnodige geld op tafel. Omdat dit "speculeren met uitvindingen" hem te onzeker leek, besloot hij zich op de fysica toe te spitsen.

Pionier van de elektrische communicatietechniek

Na zijn medewerking aan de proeven met de wijzertelegraaf van Wheatstone besloot hij van dit toestel een nieuw, zelfonderbrekend model uit te brengen. De productie van deze eerste praktisch bruikbare wijzertelegraaf droeg hij over aan Johann Georg Halske, een mecanicien, die voor hem het apparaat verbeterde. Het succes van deze wijzertelegraaf leidde in 1847 tot de oprichting van "Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske" in Berlijn. In 1849 verliet Werner Siemens het leger om zich verder op zijn firma te concentreren.

Als ondernemer werkte Werner Siemens wereldwijd op het gebied van elektrische communicatietechniek, zonder zijn roots als uitvinder en wetenschapper te verloochenen. In 1866 bedacht hij het dynamo-elektrische principe, een onontbeerlijke voorwaarde voor betaalbare stroomvoorziening. De sterkstroomtechniek was geboren. Vanaf 1863 zette Werner Siemens zich in voor de moderne patentwetgeving in Duitsland. Samen met postmeester Heinrich Stephan richtte hij in 1879 de "elektrotechnische vereniging" ("Elektrotechnischen Verein") op. De term "elektrotechniek" is trouwens afkomstig van Werner Siemens. In 1887 startte de natuurkundige en technische rijksinstelling, die mede dankzij hem in het leven geroepen was, met haar activiteiten. In 1888 werd Werner Siemens in de adelstand verheven.