Wall of Fame – Pioniers van de digitale wereld

Het HNF stelt niet alleen vanuit een basisidee de mens in het middelpunt van de overdracht van techniek. Biografische overzichten bieden ook het voordeel dat men via de natuurlijke interesse van de mens in andere mensen toegang krijgt tot historische processen. De Wall of Fame geeft aan de hand van geselecteerde biografieën de historische prestaties weer bij de ontwikkeling, het gebruik en de verspreiding van de computer sinds 1945. De Wall of Fame vormt daarmee qua tijd en inhoud een voortzetting op de Galerie van de Pioniers op de eerste verdieping.

152 leden

De Wall of Fame met zijn 152 leden is samengesteld aan de hand van een systeem met categorieën, waarbij de computertechniek en de wereld daaromheen werden ingedeeld in 36 gebieden, met voor elk gebied een vooraanstaande persoonlijkheid of groep. Daarbij komen nog aanvullende pioniers. Bij elke pionier verschijnt een pagina met foto’s, biografische tekst en andere media.

Bij het selecteren van de persoonlijkheden speelden erkende wetenschappelijke, technische, creatieve of zakelijke prestaties een doorslaggevende rol. Bij Innovaties werd gelet op originaliteit, mate van verspreiding en duurzaamheid.

Vooral Amerikanen

Zoals te verwachten was, bestaat meer dan de helft van de vooraanstaande pioniers uit Amerikanen, waarbij alleen al 13 personen werkzaam waren bij IBM. Naast IBM hebben vooral wereldwijde ondernemingen zoals Microsoft, Bell Labs, Intel, Apple, Sun en HP decennia lang steeds weer techniekgeschiedenis geschreven. De Wall of Fame wordt bediend met behulp van een monitor met aanraakscherm, waarmee bezoekers direct toegang hebben tot de 36 gebieden of de "dominante" pioniers. Zodra de keuze gemaakt is, kunnen de bijbehorende "secundaire" pioniers worden opgeroepen. Het is ook mogelijk direct afzonderlijke personen op te roepen via een alfabetische lijst met namen.

In tegenstelling tot de Galerie van de Pioniers bevat de Wall of Fame niet alleen personen die hun levenswerk al hebben afgesloten, maar ook personen die nog midden in de dagelijkse praktijk staan. Om deze reden en omdat de Wall of Fame ook open moet staan voor nieuwe pioniers en aanvullende informatie, wordt deze regelmatig bijgewerkt.

Pioniers van de digitale wereld