Eregalerij

Blik in de tentoonstelling
Blik in de tentoonstelling

De voorbeeldfunctie die een bepaalde persoon tijdens zijn leven uitoefende, volstond vroeger om over hem een biografie te schrijven. Na een periode van kritiek hierop zijn biografieën tegenwoordig weer helemaal in. Alleen het oogpunt, waaruit ze geschreven worden, is veranderd. Vandaag de dag staat de sociale context waarbinnen een bepaalde persoon gehandeld heeft centraal in het biografische onderzoek. Men moet er ook aan denken, dat pas in de wisselwerking tussen individu en maatschappij zowel levendige sociale structuren alsook wetenschappelijk en technische ontwikkelingen zichtbaar kunnen worden. In dit opzicht dragen de biografieën in de tentoonstelling bij tot een beter begrip van de geschiedenis van de informatietechniek.

15 personen

Met een cultuurhistorisch beeldverhaal op de achtergrond worden in de "eregalerij" chronologisch 15 mannen voorgesteld, wier engagement, vindingrijkheid, commercieel inzicht en doorzettingsvermogen de informatietechniek vanaf het begin t.e.m. de uitvinding van de computer beïnvloedden en onze maatschappij op alle gebied verrijkten.
 
In dit deel van de tentoonstelling wordt een geschiedkundige boog gespannen, die loopt van de uitvinding van de eerste rekenmachine in 1623 t.e.m. de uitvinding en verdere ontwikkeling van de computer in de 20e eeuw verteld. Zo wordt duidelijk, dat vele ideeën, die uiteindelijk tot de huidige informatiemaatschappij geleid hebben, reeds lang geleden uitgedacht werden.

Wij gebruiken Cookies uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de noodzakelijke werking van de site. Wij maken gebruik van Matomo en anonimiseren van het IP-adres. Cookies worden alleen gebruikt als je dit accepteert. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies is beschikbaar in onze Privacy policy.