Computers binnen het beroeps- en bedrijfsleven 1970-1980

Begin jaren ´70 begonnen steeds dynamischere computersystemen de handel en de industrie binnen te dringen. Deze snel stijgende computerinzet veroorzaakte een diepgaande technische, organisatorische en sociale verandering binnen de bedrijfswereld. Computers pasten bestaande arbeidsprocessen aan de geautomatiseerde gegevensverwerking aan en deden de vraag naar nieuwe arbeidskwalificaties binnen de handel en de industrie stijgen.

Buiten enkele softwareprogrammeurs en systeemoperatoren waren aanvankelijk amper hooggespecialiseerde computerspecialisten in computercentra tewerkgesteld.

Minicomputers, automaten en robots

De opkomst van automatische gegevensoverdracht maakte minder belangrijke apparaten ineens overbodig in computercentra. Terminals in bediendekantoren zouden vanaf nu voor directe gegevenstoegang zorgen.

In 1964 kwam in de VS de eerste minicomputers op de markt, de pdp-8 van de firma Digital Equipment Corporation. Deze flexibele en snelle computer werd vanaf de jaren ´70 gebruikt om industriële productieprocessen te plannen, te regelen en te automatiseren. Begin jaren ´80 doken de eerste computergestuurde automaten en robots aan lopende banden van automobielfabrieken op. Van hieruit begon de computer aan haar opmars binnen de wereld van de industrie.