Cultuurgeschiedenis van het bureau

Van oudsher is het bureau de plaats waar informatie verzameld, verwerkt, gearchiveerd, ontvangen en doorgegeven wordt. Tot op de dag van vandaag kan men hiervoor nog steeds niet zonder de cultuurtechnieken rekenen en schrijven. Om tegenwoordig aan een administratieve functie te geraken, moet men ook nog eens over de nodige computerkennis beschikken.

Zes bureaus

Zes nagebouwde bureaus, gaande van de Renaissance tot de jaren ´50, tonen de technische, sociale, economische en esthetische ontwikkelingen, die zich in de loop van de eeuwen binnen de administratie voltrokken hebben. Het "Pruisische overheidskantoor" toont bijvoorbeeld hoe accuraat en sober een administratie functioneren kan. De schrijfmachine uit het zogenaamde "American Office" (1900) was niet alleen en nieuw, effectief werktuig, maar zorgde ook voor het ontstaan van een nieuw beroepsbeeld. Vrouwen uit de typekamers van de jaren ´20 namen toenemende de rol van de klerken en kopiisten van weleer over.

Dagdagelijks bureauwerk

Het dagdagelijkse bureauwerk was en is volledig door papierverkeer bepaald. Voor informatieverwerking op basis van papier beschikt men over vele hulpmiddelen zoals schrijfmachines, formulieren, opbergmappen en kopieerapparaten. Als de visionairen binnen de geautomatiseerde gegevensverwerkingsector hun zin gekregen hadden, zou papier in het huidige computertijdperk allang verdwenen zijn. Ondanks het grote aantal computers in bedrijven en de invoering van e-mail blijft het papierverbruik nog altijd stijgen. De utopie van het papierloze bureau is nog lang niet bereikt.