Heinz Nixdorf

Het MuseumsForum is opgedragen aan de in 1986 overleden Heinz Nixdorf, computerpionier, oprichter van Nixdorf Computer AG en succesvol ondernemer met een vooruitziende blik op de toekomst van de informatica en met maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn werknemers.

Hij was ervan overtuigd dat de mens met de computer een werktuig in handen kreeg waarmee hij een betere toekomst kon realiseren. Vanuit deze overtuiging ontstond het idee om het publiek in een museum vertrouwd te maken met de ontwikkelingsgeschiedenis van de computer. Hijzelf legde daarvoor de basis met een verzameling van meer dan 1000 objecten op het gebied van de kantoorcommunicatie. De door hem opgerichte stichting Westfalen heeft dit idee overgenomen en het - met zijn verzameling als uitgangspunt - in het Heinz Nixdorf MuseumsForum verwezenlijkt, uitgebreid en aangepast aan deze tijd.