Heinz Nixdorf (1925-1986)

Geen enkele naam is zo nauw met de opbouw van de Duitse computerindustrie verbonden als die van Heinz Nixdorf. In 1952 stichtte hij binnen een door grote concerns beheerste sector een onderneming, die onder zijn leiding tot het vierde grootste computerconcern van Europa zou uitgroeien. Zijn biografie is typerend voor de daadkracht en vernieuwingsdrang van alle ondernemers die tot het "Wirtschaftswunder"hebben bijgedragen.

Vanaf midden jaren ´60 bouwde hij middelgrote computers, die ook kleine en middelgrote bedrijven toelieten van meer traditionele organisatievormen op elektronische gegevensverwerking over te schakelen. Het was dit idee van een werk- en gebruiksvriendelijke inzet van computertechnologie dat van Heinz Nixdorf een pionier op het gebied van gedecentraliseerde gegevensverwerking maakte.

Vormende kindertijd

Heinz Nixdorf werd in 1925 in Paderborn geboren. Hij groeide onder moeilijke economische omstandigheden op. Werkloosheid, de vroege dood van zijn vader en de daarmee verbonden financiële beperkingen waren ervaringen uit zijn kindertijd, die niet alleen hun stempel op zijn studies en prille carrière, maar ook op zijn latere ondernemerschap drukten.

Heinz Nixdorf bezat alle eigenschappen van een "dynamische ondernemer", zoals de economist Schumpeter hem beschreef: zelfvertrouwen, pioniersgeest, overmoedigheid, discipline en prestatiedrang.

Economisch succes en sociale verantwoordelijkheid

De constante strijd voor de groei van zijn onderneming was voor hem belangrijker dan winst. De firma Nixdorf was niet alleen zijn levenswerk, maar ook de ideale gelegenheid om de maatschappij mede vorm te geven. O.a. de creatie van banen was voor hem een vanzelfsprekende plicht als ondernemer.

Naast zijn hoofdtaak van winstgevend bedrijfsleider, toont de tentoonstelling nog andere aspecten van zijn zelfbesef als ondernemer: de werkgever met sociale verantwoordelijkheid en architecturale ambities.

In 1960 trouwde Heinz Nixdorf met Renate Ring. Uit hun huwelijk zijn drie zonen voorgekomen. Zijn heel leven lang heeft Heinz Nixdorf intensief gesport. Ook hier waren competitie en prestaties belangrijk voor hem. Zijn favoriete hobby, zeilen, heeft hij jarenlang succesvol op het hoogste niveau beoefend.