Howard H. Aiken (1900-1973), J. Presper Eckert (1919-1995), John W. Mauchly (1907-1980)

Deze drie Amerikaanse computerpioniers worden samen in de eregalerij behandeld. Zij lagen samen aan de basis van het Amerikaanse technologische offensief, dat WO II met zich meebracht. Reeds in 1939 verklaarde de Amerikaanse marine zich bereid, Aiken zijn project voor de bouw van de Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC - later Harvard Mark I) samen met IBM te verwezenlijken. In 1943 was deze machine bedrijfsklaar.

In hetzelfde jaar vond het voorstel van Eckert en Mauchly, om een elektronische computer met ongekende rekensnelheid te bouwen, gehoor bij de Amerikaanse marine. De Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) was geboren.

Aikens "Bessie"

Howard H. Aiken droomde er altijd al van om in de voetsporen van Charles Babbages te treden. Hij slaagde er samen met de ontwikkelingsingenieurs van IBM in een elektromechanische, programmagestuurde rekenmachine te construeren. Tot in 1956 berekende "Bessie" wiskundige functietabellen in het Computation Laboratory van de universiteit van Harvard.

Ontwikeling van de UNIVAC I door Eckert en Mauchly

Eckert en Mauchly leerden elkaar aan de Moore School of Electronics van de universiteit van Pennsylvania (Philadelphia) kennen. Eckert was een zogenaamde "electronics wizard", die als student reeds apparaten en versterkers met vacuümbuizen bouwde.

Fysicus Mauchly had op zijn beurt meer belangstelling voor een snelle rekenmachine om wiskundige vergelijkingssystemen numeriek op te lossen. Het leger bood hem de kans zulk een machine te bouwen. De totale kosten hiervoor zouden tot 500.000 $ oplopen.

Eckert en Mauchly waren er beiden van overtuigd, dat deze computer voor meer dan alleen maar wetenschappelijke en militaire toepassingen gebruikt kon worden. Daarom stichtten ze hun eigen onderneming (Remington Rand) om de UNIVAC I (Universal Automatic Computer) te ontwikkelen. J. Presper Eckert bekleedde tot zijn dood in 1995 een hoge functie binnen het Sperry Rand concern.

Vanaf 1959 trachtte John Mauchly als zelfstandig ondernemer nuttige computertoepassingen aan de man te brengen. De rest van zijn leven wijdde hij aan de praktische inzetmogelijkheden van de computer, met bijzondere aandacht voor het weer, een thema, dat hem al zijn hele leven boeide.