Charles Babbage (1791-1871)

Charles Babbage wordt in de computergeschiedenis vaak als de "eerste computerpionier" beschouwd, omdat zijn tijd ruim 100 jaar vooruit was. Deze naam kreeg hij na de uitvinding van de "Analytical Engine", een door ponskaarten aangedreven, mechanische en met rekenorgaan, geheugen, in- en output uitgeruste "automatische rekenmachine".

Wetenschapper met visie

De in 1791 in Walworth (Engeland) als zoon van een bankier geboren Charles Babbage studeerde van 1810 tot 1814 wiskunde aan de universiteit van Cambridge. Sinds 1816 was hij een "Fellow" van de "Royal Society", de belangrijkste wetenschappelijke organisatie van Engeland. Toen hij na de dood van zijn vader financieel op eigen benen kwam te staan, zou hij - zonder enige officiële functie te bekleden - grote invloed op de wetenschapsontwikkeling in Engeland hebben. Hij liet niet alleen als wiskundige en uitvinder, maar ook als wetenschappelijk en sociaal hervormer van zich horen.

De onvoltooide "Difference Engine"

Babbage werdlendete beroemd dankzij de uitvinding van de "Difference Engine". In 1821 kwam hij tijdens de arbeidsintensieve opstelling van niet altijd foutloze wiskundige tabellen op het idee een machine te bouwen, die het herhaaldelijke optellen van differenties automatisch uitvoerde. De bouw van de 25.000-delige "Difference Engine" was één van de eerste (mislukte) grote wetenschappelijke projecten. In 1833 werd de bouw van deze machine na een ruzie tussen Babbage en ingenieur Joseph Clement stopgezet. Dit project had de overheid meer dan 20 stoomlocomotieven gekost. Alle andere uitvinders, die de eerste functionerende differentiemachines bouwden, baseerden zich op de ideeën van Babbage.

Een eerste stap op weg naar een universel rekenmachine

Ook de "Analytical Engine" wist Babbage niet te voltooien voor zijn dood. Hoewel de "Analytical Engine" geen directe invloed op de uitvinding van de moderne, elektronische computer gehad heeft, kan Babbage beschouwd worden als de eerste wetenschapper en uitvinder, die de aanzet voor de ontwikkeling van een universele machine gegeven heeft.