Voorgeschiedenis van het HNF

Chronologie

1977

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van Nixdorf Computer AG in 1977 kreeg Heinz Nixdorf enkele "verjaardagscadeaus" in de vorm van historische kantoormachines van onder andere Wanderer, Exacta en Astra. Dat brengt hem op het idee een verzameling van IT-apparaten te laten aanleggen voor een nog op te richten bedrijfs- of computermuseum.

1983/84

Het idee van een museum nam steeds concretere vormen aan en Heinz Nixdorf koopt met steun van kantoormachine-expert Uwe Breker uit Keulen een grote collectie aan. Een jaar later presenteren prof. Ludwig Thürmer en zijn partner van HdK in Berlijn, Gerd Diel, aan de ondernemer een eerste tentoonstellingsconcept, dat echter nog niet aan een locatie gebonden is.

1986

Na het overlijden van Heinz Nixdorf op 17 maart komt het project vrijwel tot stilstand. De contacten met de stad Paderborn en een werkgroep "Computermuseum" worden echter door de verantwoordelijke medewerker van NCAG, Willi Lenz, in stand gehouden.

1990

In de loop van het jaar leidt het initiatief van Willi Lenz tegenover de stad en de Nixdorf-stichtingen tot een positief besluit in de raad betreffende de oprichting van een computermuseum.

1992

De Nixdorf-stichtingen financieren vervolgens een haalbaarheidsonderzoek, dat door een museumcommissie - bestaande uit de Berlijnse architecten (AGM), de medewerkers van Siemens-Nixdorf Norbert Ryska en externe deskundigen - verder uitgewerkt moet worden. Het doel moet zijn het oprichten van een computermuseum, dat onder andere de Nixdorf-collectie en de productgeschiedenis van Nixdorf Computer AG omvat.

Het projectteam ontwikkelt een uitvoerige aanzet, die conform het principe "Back to the roots" de geschiedenis van het rekenen, het schrijven en de communicatie van de oudheid tot het heden en de toekomst moet onthullen. In totaal worden 60 tentoonstellingsthema's vastgesteld, die moeten worden vertaald.

In oktober wordt dit concept gepresenteerd aan het stichtingsbestuur, met het voorstel om deze tentoonstelling onder te brengen in het leegstaande voormalige hoofdkantoor van de firma aan de Fürstenallee. Het bestuur van de Nixdorf-stichtingen onder de toenmalige leiding van dr. Gerhard Schmidt besluit na enige bedenktijd het project te realiseren en in het genoemde Nixdorf-gebouw onder te brengen.

Als verantwoordelijke maatschappij wordt door de stichting Westfalen eind november het non-profit "Forum für Informationstechnik GmbH" opgericht, met Norbert Ryska als directeur.

1993-1996

Vanaf medio 1993 beginnen de intensieve planningswerkzaamheden van de kant van de architecten (AGM) in Berlijn en een technisch-wetenschappelijke werkgroep in Paderborn. In totaal worden 100 experts wereldwijd voor advies geraadpleegd en worden de thema's toevertrouwd aan twaalf wetenschappers ter plaatse. Voor AGM zijn in Berlijn duizend interieurarchitecten, ontwerpers en multimediaprogrammeurs aan het werk. Het gelijktijdig werken aan 60 tentoonstellingsgebieden betekent doorlopend complexe afstemmingsprocessen tussen wetenschappers, ontwerpers, technici en bouwkundig ingenieurs.

1996

Op 24 oktober 1996 wordt het HNF door bondskanselier Helmut Kohl feestelijk geopend.

Locatie Fürstenallee

Terugkijkend lijkt de locatie voor het Heinz Nixdorf MuseumsForum welhaast vanzelfsprekend: het gebouw aan de Fürstenallee in Paderborn diende vroeger als hoofdkantoor van Nixdorf Computer AG.

Het inpassen van de tentoonstelling en evenementenruimten van het MuseumsForum in de bestaande architectuur maakt zo transparant gebruik van de gegeven omstandigheden, dat de onbevangen toeschouwer het verleden van het gebouw wellicht helemaal niet opmerkt. Maar in werkelijkheid was de locatie van het museum onderwerp van uitvoerig overleg en veel beslissingen.

Mies van der Rohe als voorbeeld

Architect Hans Mohr heeft het gebouw in 1972 ontworpen volgens de architectonische basisideeën van Heinz Nixdorf - de grondlegger van het bedrijf zag toe op de uniformiteit van het aanzicht van alle Nixdorf-bedrijfsgebouwen. Bij zijn zakenreizen in de VS leerde Heinz Nixdorf de imposante bouwwijze kennen en waarderen van Mies van der Rohe, een van de meest invloedrijke grondvesters van de moderne architectuur.

Vanuit de filosofie en bouwkundige grondbeginselen van Mies van der Rohe ontwikkelde Nixdorf zijn eigen bouwstijl. Conform het motto van Van der Rohe "Less is more" zijn alle Nixdorf-bouwwerken esthetisch sober en rastervormig. De structuur is duidelijk zichtbaar. Doordat er slechts weinig dragende elementen zijn, ontstaat een ruimtelijke vrijheid. En dankzij de grote glazen vlakken is er direct contact met de natuur.