Doelstelling

Het Heinz Nixdorf MuseumsForum wil via haar tentoonstelling en evenementen zijn bezoekers wegwijs maken in de moderne informatietechnologie.

Als uitgangspunt geldt het weergeven van de cultuurgeschiedenis van de informatietechniek. Dit gebeurt a.h.v. van een tijdreis van 5.000 jaar, die gaat van het ontstaan van het schrift en de getallen 3.000 v. Chr. tot de moderne technologieën van de 21e eeuw.

Deze tentoonstelling wordt aangevuld met evenementen, die de uitwerking van de informatietechniek op de maatschappij tonen en zich met de uitdagingen van onze informatie-eeuw bezighouden. Populaire onderwerpen zijn globalisering, netwerken en de uitbreiding van de informatie- en de communicatietechniek. Centraal in het HNF staat de mens in zijn relatie tot de techniek en de maatschappij. Hij moet tot het uiterste gaan in zijn streven naar gemeenschap, zingeving en persoonlijke ontplooiing.

Heinz Nixdorf MuseumsForum

Fürstenallee 7 in Paderborn

Het Heinz Nixdorf MuseumsForum is het grootste computermuseum ter wereld en bovendien een levendige locatie voor evenementen.


Openingstijden

Dinsdag - vrijag  09:00 - 18:00
Zaterdag - zondag  10:00 - 18:00
Maandag gesloten

Meer informatie