• Blik in de tentoonstelling
 • Underwook No. 5
 • ENIAC - De eerste vacuümbuizencomputer in schaal 1:1
 • Blik in de tentoonstelling
 • Bureau uit de jaren 50
 • Zuse Z11
 • Tafel- en zakrekenmachines
 • Commodore C64
 • Aibos
 • Nixdorf 820
 • Blik in de tentoonstelling
 • Cijfers, tekens en signalen

  Elke vorm van menselijke communicatieoverdracht (gebaren, taal, schrift, licht-, radio- en andere signalen) is op tekens gebaseerd. Om een perfecte verstandhouding mogelijk te maken, moet de betekenis van elk teken of symbool precies bepaald zijn.

 • De mechanisering van de informatietechniek

  Aan de basis van onze huidige informatietechniek liggen de 19e-eeuwse bureauorganisatie en communicatietechnologie. Het tijdperk van de snelle communicatie begon midden 19e eeuw met de uitvinding van de elektromechanische telegraaf.

 • De uitvinding van de computer

  De computer heeft niet één, maar meerdere uitvinders. De ideeën van vele Duitse, Engels en Amerikaanse wetenschappers en ingenieurs werden tijdens de jaren '30 en '40 onafhankelijk van elkaar in de bouw van functionerende machines omgezet.

 • Eregalerij

  De voorbeeldfunctie die een bepaalde persoon tijdens zijn leven uitoefende, volstond vroeger om over hem een biografie te schrijven. Na een periode van kritiek hierop zijn biografieën tegenwoordig weer helemaal in. Alleen het oogpunt, waaruit ze geschreven worden, is veranderd. Vandaag de dag staat de sociale context waarbinnen een bepaalde persoon gehandeld heeft centraal in het biografische onderzoek. Men moet er ook aan denken, dat pas in de wisselwerking tussen individu en maatschappij zowel levendige sociale structuren alsook wetenschappelijk en technische ontwikkelingen zichtbaar kunnen worden. In dit opzicht dragen de biografieën in de tentoonstelling bij tot een beter begrip van de geschiedenis van de informatietechniek.

 • Cultuurgeschiedenis van het bureau

  Van oudsher is het bureau de plaats waar informatie verzameld, verwerkt, gearchiveerd, ontvangen en doorgegeven wordt. Tot op de dag van vandaag kan men hiervoor nog steeds niet zonder de cultuurtechnieken rekenen en schrijven. Om tegenwoordig aan een administratieve functie te geraken, moet men ook nog eens over de nodige computerkennis beschikken.

 • Computers uitsluitend voor specialisten 1950-1970

  "Een paar van deze machines", zo schatte Thomas J. Watson in 1943 de wereldwijde computerbehoefte in. Het zou echter niet lang duren vooraleer computers naast militaire (berekening van projectielbanen) en wetenschappelijke (berekeningen van rekentabellen) ook voor statistische en commerciële doeleinden ingezet werden. Eckert en Mauchly, de bouwers van de ENIAC, brachten in 1951 de UNIVAC I bij Remington Rand uit. Dit eerste seriegeproduceerde "elektronenbrein" maakte de inzet van ponskaarten tijdens volkstellingen overbodig.

 • Computers binnen het beroeps- en bedrijfsleven (1970 – 1980)

  Begin jaren ´70 begonnen steeds dynamischere computersystemen de handel en de industrie binnen te dringen. Deze snel stijgende computerinzet veroorzaakte een diepgaande technische, organisatorische en sociale verandering binnen de bedrijfswereld. Computers pasten bestaande arbeidsprocessen aan de geautomatiseerde gegevensverwerking aan en deden de vraag naar nieuwe arbeidskwalificaties binnen de handel en de industrie stijgen.

 • Computers voor iedereen 1980-1990

  Tijdens de jaren ´80 werd een idee, waarvan alleen enkele visionairen durfden dromen, werkelijkheid: een Personal Computer (Pc) op elk bureau. Het feit dat de Pc alomtegenwoordig werd en de computerindustrie in een paar jaren op zijn kop zette, is niet alleen het resultaat van een technologische vooruitgang. De geboorte van de Pc toont aan, dat nieuwe technologieën pas nieuwe toepassingen met zich meebrengen wanneer ze door de mens nuttig gebruikt worden.

 • Globaal digitaal 1990-20XX

  De nog jonge 21e eeuw wordt op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie gekenmerkt door de wereldwijde koppeling van miljoenen computersystemen, de grootschalige inzet van multimediale toepassingen en de toenemende verspreiding van virtuele - oftewel kunstmatige - werelden.

 • Nixdorf: pionier van de decentrale gegevensverwerking

  De firma Nixdorf Computer AG (NCAG) - opgericht in 1952 - heeft een stuk economische geschiedenis in het naoorlogse Duitsland geschreven. Haar oprichter Heinz Nixdorf heeft tijdens de opmars van de Duitse computerindustrie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in een nieuwe industrie nieuwe markten aan te boren.

 • Wall of Fame - Pioniers van de computertechniek

  Het HNF stelt niet alleen vanuit een basisidee de mens in het middelpunt van de overdracht van techniek. Biografische overzichten bieden ook het voordeel dat men via de natuurlijke interesse van de mens in andere mensen toegang krijgt tot historische processen. De Wall of Fame geeft aan de hand van geselecteerde biografieën de historische prestaties weer bij de ontwikkeling, het gebruik en de verspreiding van de computer sinds 1945. De Wall of Fame vormt daarmee qua tijd en inhoud een voortzetting op de Galerie van de Pioniers op de eerste verdieping.