Globaal digitaal

Aibos
Aibos

De nog jonge 21e eeuw wordt op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie gekenmerkt door de wereldwijde koppeling van miljoenen computersystemen, de grootschalige inzet van multimediale toepassingen en de toenemende verspreiding van virtuele - oftewel kunstmatige - werelden.

De personal computer, tablet-pc, gsm en smartphone zijn door de samensmelting van technologieën uitgegroeid tot multimediale, mobile eindapparaten, tot werktuigen voor iedereen, die zo eenvoudig mogelijk te hanteren zijn en nagenoeg onbegrensde communicatiemogelijkheden bieden.

Internet

Op dit moment communiceren al meer dan twee miljard mensen in 20o landen via internet, en dat aantal groeit nog snel. Kenmerkend voor internet is de overgang van onderzoeksnetwerk en quasi-privé, niet-commerciële informatie-uitwisseling tot commerciële online diensten die langs elektronische weg de meest uiteenlopende producten en diensten verspreiden.

Via cloud computing worden nu al alle mogelijke IT-infrastructuren beschikbaar gesteld op basis van de behoeften van de gebruiker, in plaats van “lokaal” via netwerken.

Tegenover de steeds slimmere eindapparaten staan krachtige computers of hele computerparken, die met besparing van tijd en hulpbronnen de modellering van dynamische processen in techniek, economie en milieu mogelijk maken.

Robots

Inmiddels worden robots op veel toepassingsgebieden getest of ingezet. In de industrie zijn ze onontbeerlijk, maar ook in het dagelijkse leven zijn ze behulpzaam: ze zuigen stof, maaien het gras, spelen schaak of voetbal en bewaken gebouwen.

In speciale ronde vitrines worden prototypen en innovaties uit de micro-elektronica en randapparatuurtechnologie van het afgelopen decennium getoond, die als voorbeeld dienen voor de digitalisering en elektronisering van onze dagelijkse leefomgeving.

In de tentoonstelling “Global Digital” is de dynamiek van deze mondiale data- en communicatiewereld te zien en wordt deze begrijpelijk gemaakt.

Wij gebruiken Cookies uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de noodzakelijke werking van de site. Wij maken gebruik van Matomo en anonimiseren van het IP-adres. Cookies worden alleen gebruikt als je dit accepteert. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies is beschikbaar in onze Privacy policy.