Cijfers, tekens en signalen

Elke vorm van menselijke communicatieoverdracht (gebaren, taal, schrift, licht-, radio- en andere signalen) is op tekens gebaseerd. Om een perfecte verstandhouding mogelijk te maken, moet de betekenis van elk teken of symbool precies bepaald zijn.

De oudste en belangrijkste vorm van menselijke communicatie is taal. Zij maakt gezamenlijke verstandhouding, planning en vooruitziend handelen mogelijk.

Tekeningen waren de vroege voorlopers van het schrift. Lang voordat hij schrijven kon, drukte de mens zijn voorstellingen reeds via rotsschilderingen en -tekeningen uit.

Daarna ontwikkelden de Mesopotamiërs, Egyptenaren en Chinezen uit beeldende tekens de oude, bekende schriftsystemen.

Nog ouder dan schriftsystemen zijn cijfersystemen. Oorspronkelijk werden getalwaardes met steentjes, bolletjes klei en kerfjes in hout, bot of klei weergegeven. Natuurlijke getaleenheden (vingers, handen en tenen) hadden vaak een belangrijke waarde zoals 5, 10 of 100. Rekenen kon men echter nog niet met deze vroege cijfers.