Datev – Een voorbeeld van centrale gegevensverwerking

Aan de basis van de centrale gegevensverwerking ligt het computercentrum. Alle inkomende gegevens worden hier verwerkt en uiteindelijk naar de afzender teruggestuurd. Eén van de grootste computercentra van Europa is Datev ("Datenverarbeitungsorganisation des steuerberatenden Berufs") uit Nürnberg. Hier worden gegevens voor belastingadviseurs verwerkt.

Dure elektronische gegevensverwerking

De snelle gegevenstoename in belastingadviseurbureaus vormde in 1966 de reden om Datev op te richten. Dit centrum onder leiding van Heinz Sebiger en met hoofdzetel in Nürnberg, verschafte haar cliënteel goedkope toegang tot elektronische gegevensverwerking. Tot 1969 werd een servicecentrum van IBM gebruikt, omdat Datev nog onder constructie was.

De belastingadviseur verzamelde alle informatie in zijn bureau en stuurde deze door naar Nürnberg. Hier werden alle gegevens verwerkt en op papier of formulieren afgedrukt. Uiteindelijk werden ze naar de afzender teruggestuurd.

Gegevenstransmissie heden en vandaag

De taken van het computercentrum zijn hetzelfde gebleven, maar de wijze, waarop gegevens verzameld en getransporteerd worden, is grondig veranderd. Tot in de jaren ´70 werden de gegevens nog met Olivetti-boekhoudmachines op ponsstroken vastgelegd. Deze ponsstroken gingen daarna per brievenpost naar Nürnberg. Hier werden ze op magneetband overgezet. Uiteindelijk werden ze als uitgedrukt document of belastingformulier naar de belastingadviseur teruggestuurd.

Vanaf 1974 was het ook mogelijk, de gegevens via een telefoonlijn naar het computercentrum door te sturen. Buiten een telefoon en een modem moest men enkel over een elektronische registratiemachine, die de gegevens op geluidsbanden opsloeg, beschikken. Na tien uur 's avonds konden de gegevens tegen het voordelige nachttarief doorgestuurd worden.

Tegenwoordig beschikken belastingadviseurs over Pc's en worden de gegevens via internet naar Nürnberg doorgestuurd. In het rekencentrum wordt dagelijks 40 ton papier bedrukt. De goede kwaliteit, gegarandeerde gegevensbescherming en grote verscheidenheid aan noodzakelijke software zorgen ervoor dat centrale gegevensverwerking binnen de belastingsector vandaag de dag nog steeds zin- en succesvol is.