Kantoormachinewerkplaats uit de jaren '50 en '60

Gelijktijdig met de mechanisering van de bureautechniek zag het beroep van kantoormachinemecaniciens het daglicht. Deze ietwat beperkte, doch hooggespecialiseerde opleiding veranderde grondig door de vele successen op het gebied van elektronica. In Duitsland werden de eerste "schrijfmachinemecaniciens" reeds voor WO I opgeleid. Na de oorlog nam hun aantal aanzienlijk toe, omdat bureaumachines veel onderhoud en reparatie vergden. Dikwijls waren schrijf-, reken- en boekhoudmachines al decennia lang in gebruik.

Masterdiploma

Het hooggespecialiseerde werk van de mecaniciens vergde een uitmuntende kennis van mechanica. Daarom specialiseerden ze zich meestal in bepaalde merken of types. De producenten schakelden deze mecaniciens naargelang hun kennis bij de overeenstemmende machines in. Bielefeld was tot 1990 de enige plaats in Duitsland waar men voor deze opleiding een masterdiploma kon behalen.

Nieuwe uitdagingen

In 1968 waren in Duitsland 7.700 kantoormachinemecaniciens tewerkgesteld. Omdat de meeste bedrijven zeer klein waren, volstonden een- tot tweepersoonswerkplaatsen doorgaans. Hier zou echter snel verandering in komen: het omzetaandeel van bureaumachines liep op tot 90% en mecaniciens moesten steeds meer kennis van elektronica i.p.v. elektromechanica hebben. Vanaf 1970 werd de markt door elektronische apparaten, die volledig nieuwe kennis vereisten (fotokopieerapparaten, computers, printers, faxen enz.), gedomineerd. In 1988 werd het beroep van kantoormachinemecanicien vervangen door dat van "kantoormachine-elektronicus". In de tentoonstelling zijn machines en apparaten uit de jaren ´50 en ´60 te zien. Ze komen allemaal uit een in 1926 opgericht en in 1994 gesloten bedrijf uit Aken. Ze geven goed weer hoe de oorspronkelijke arbeidssituatie in een kantoormachinewerkplaats er uitzag.