PainStation: No pain, no game

PainStation is een computerspel dat terugslaat. Fouten worden niet alleen visueel weergegeven, maar ook met pijn afgestraft.

Wie bij het populaire klassieke spelletje Pong niet snel genoeg reageert, krijgt een lijfstraf. Een zweepslag of verhitting van de hand doet echt pijn. Dit interactieve kunstobject van Volker Morawe en Tilmann Reiff is een artistieke benadering van de mens-machine-interface, die nieuw licht werpt op de grens tussen mensen en hun apparaten. Alleen bezoekers die voldoende moed kunnen opbrengen om mee te doen aan deze interactie versmelten enige tijd met het kunstwerk. Pas dan komt de humor aan de oppervlakte, wanneer op het eerste gezicht bekend lijkende interfaces zich heel anders gaan gedragen dan verwacht.

De kunstenaars beschouwen PainStation als een "hedendaags duelleerartefact". Het spel is in 2001 ontwikkeld en kreeg twee jaar later de Internationale Mediakunstprijs. Tot vandaag de dag is het spel onderwerp van heftige discussies. De een ziet in PainStation een verheerlijking van geweld, de ander een parodistische tegenhanger van het gebruikelijke gamedesign. In het HNF worden de meningen van eerdere bezoekers vastgelegd, variërend van euforisch enthousiasme ("vet gaaf") tot verontwaardigde verwerping ("totaal ziekelijke en perverse kl...").

Wie PainStation in het HNF wil spelen, moet minstens 18 jaar oud en bereid zijn zich aan de bestraffing te onderwerpen.

Wij gebruiken Cookies uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de noodzakelijke werking van de site. Wij maken gebruik van Matomo en anonimiseren van het IP-adres. Cookies worden alleen gebruikt als je dit accepteert. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies is beschikbaar in onze Privacy policy.