Software en informatica

Zonder informatica ontstaat er geen software, zonder software functioneert geen computer. Maar wat betekenen en doen deze grotendeels onzichtbare en abstracte concepten nu precies voor de opbouw en werking van een computer? Op dergelijke vragen vindt u het antwoord in de tentoonstellingsruimte over software en informatica.

Wonderkamers

Een zwarte kubus legt nieuwe accenten in inhoudelijke en beeldende vorm. Op de buiten- en binnenkant van de kubus treffen bezoekers een schat aan informatie aan over de geschiedenis van het programmeren, de betekenis van software als “grondstof” voor de informatiemaatschappij en de ontwikkeling van informatica als tak van de wetenschap.

De betekenis en explosieve kracht van software in de huidige tijd blijkt uit de geschiedenis en gevolgen van ernstige softwarefouten die in de tentoonstelling worden besproken. Liefhebbers kunnen hun kennis testen met de informaticaquiz. 13 kleine “wonderkamers van de informatica” bevatten aanschouwelijke, driedimensionale voorbeelden van ogenschijnlijke abstracte onderwerpen: een Russische matroesjkapop verwijst naar de recursiemethode, een Engels blik boterhamworst laat zien waar het begrip ‘spam’ vandaan komt en speelgoedrobots tonen een belangrijk toepassingsgebied van software.

Mediastations

De tekst en afbeeldingen worden aangevuld met negen mediastations. Zo is onder meer een reeks voorlichtingsfilms te zien over de beroemde Amerikaanse ontwerpers Charles en Ray Eames en over automatiek en informatica sinds de oudheid. Een videostation laat aan de hand van een kaartspel de doeltreffendheid van verschillende sorteeralgoritmen zien. Op een elektronische tijdbalk kunnen bezoekers de ontwikkeling van bedrijfssystemen van de jaren ‘70 van de vorige eeuw tot heden volgen: van de eerste programma’s van Xerox-PARC via Amiga OS 3.5 tot aan Microsoft Vista. Iedereen die het “Haus vom Nikolaus” wil tekenen, kan de hulp van de computer inroepen. De basisprincipes van het hiervoor benodigde Euler-algoritme worden door een programma toegelic