ESER 1055 – Een computercentrum uit Dresden

De reproductie van een zo goed als volledig computercentrum uit de jaren ´70 verenigt meerdere aspecten. Ooit was de ESER 1055 van de firma Robotron uit Dresden het toonbeeld van computerontwikkeling in het voormalige Oost-Duitsland. Dit computercentrum symboliseert de nauwe samenwerking die destijds op het gebied van computerontwikkeling en -productie heerste tussen de Comeconstaten van Oost-Europa. Daarenboven staat deze installatie voor 30 jaar computergeschiedenis, die begint met de voorstelling van het 360-systeem van IBM in 1964 en eindigt met de sluiting van dit IBM-compatibel computercentrum in 1994.

IBM-compatibel

Centrale gegevensverwerking op basis van ponskaarten werd tijdens de jaren ´70 volledig gedomineerd door de 360- en 370-systemen van IBM. Het grote voordeel van deze systemen lag in de onveranderlijke programmering en bediening, of het nu om computercentra voor kleine ondernemingen of computers met een groot vermogen ging. Deze overheersende systeemarchitectuur was niet het resultaat van voldoende technisch overleg, maar van een vooruitziende marketingstrategie. Het succes van beide modellen was zeer verregaand. De concurrentie werd snel gedwongen IBM-compatibele machines aan te bieden, die de functionaliteit van IBM-machines emuleerden. De 360-architectuur was in amper 10 jaar tijd tot wereldstandaard uitgegroeid.

Deze situatie zorgde er begin jaren ´80 voor dat de Oostbloklanden het nieuwe ESER-gamma ("Einheitlichen Systems Elektronischer Rechenanlagen") op het 370/155-systeem van IBM afstemden. Hiervoor kwam het tot een grensoverschrijdende samenwerking. De processor werd parallel in de Sovjet-Unie en bij Robotron in Dresden ontwikkeld. Bandspelers kwamen o.a. van Zeiss in Jena, printers, ponskaarten- & ponsstrooklezers uit Tsjecho-Slowakije & Polen en magneetschijfgeheugens uit Bulgarije. Tot 1995 maakte men in Oost-Duitsland gebruik van ESER-systemen. Een film toont de geschiedenis en het gebruik van de ESER 1056-installatie in Mukran op het eiland Rügen. Dit systeem werd in 1995 uit bedrijf genomen.