Replica van Theseus

"Theseus" noemde de wiskundige en bedenker van de informatietheorie Claude Shannon in 1950 zijn muis, die zelfstandig zijn weg zocht door een labyrint en zo de eerste zelflerende machine werd. Met relais die destijds werden gebruikt in telefooncentrales bouwde hij een apparaat dat ons ook vandaag nog perplex doet staan.

Onafhankelijk van het doel

Als het mechanische muisje op een willekeurige plek in het labyrint wordt gezet, zoekt hij systematisch naar de uitgang. De weg daarheen wordt in relais onder het labyrint opgeslagen. Dus als de muis vervolgens weer ergens wordt neergezet, kan hij de opgeslagen weg oproepen en zonder verder zoeken zijn doel bereiken.

In nauwe samenwerking met het MIT Museum/VS en de familie Shannon hebben het HNF en elektronica-expert Rainer Glaschick uit Paderborn Theseus nagebouwd. Deze werkt met technologie van nu, te weten drie Arduino microcontrollers. Dit maakt het mogelijk om deze technologische mijlpaal van een probleemoplossende machine te presenteren tijdens rondleidingen door het museum.