Paderborn: het centrum van de informatietechnologie

Paderborn is in de afgelopen 30 jaar als vestigingsplaats voor bedrijven steeds aantrekkelijker geworden. Dat is vooral toe te schrijven aan ondernemingen uit de informatie- en communicatiebranche.

Al begin jaren ’70 van de vorige eeuw had de stad een ontwikkeling doorgemaakt van landelijk, secundair centrum tot het op een na grootste primaire centrum in Oost-Westfalen met een verzorgingsgebied van 500.000 mensen. Eind jaren ’80 kende Paderborn vervolgens een oprichtingsgolf van nieuwe ondernemingen in de IT-branche, waardoor het in sneltreinvaart een technologisch centrum werd.

Hoogste dichtheid van softwarebedrijven

Tegenwoordig beschikt de stad over een sterke concentratie van ondernemingen en organisaties op IT-gebied en het aantal mensen dat werkzaam is in de IT-branche is vijf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Met ruim 200 bedrijven heeft Paderborn, in verhouding tot het aantal inwoners, de hoogste dichtheid van softwarebedrijven van alle grote steden in Noordrijn-Westfalen. Daarbij komt nog een van oudsher sterke focus op hardwareproductie. Wereldbedrijven als Siemens, Wincor Nixdorf en Flextronics hebben een vestiging in Paderborn.

Impuls door Heinz Nixdorf

Een belangrijke factor voor de vestigingsplaats zijn ook de uitstekende randvoorwaarden voor de vorming van een groep hoog opgeleide arbeidskrachten: er is een landelijk erkend aanbod van opleidings-, nascholings- en onderzoeksinstellingen op IT-gebied, alsmede de universiteit van Paderborn die sterk gericht is op de vakgebieden informatica en techniek.

Maar wat maakte Paderborn nu tot zo’n aantrekkelijke vestigingsplaats voor IT-bedrijven? Deze ontwikkeling is te danken aan Heinz Nixdorf, de oprichter van Nixdorf Computer AG. In de jaren ’60 trof hij in zijn geboortestreek een in industrieel opzicht nog weinig ontwikkelde regio aan, waarop hij, doordat er nauwelijks sterke industriële structuren waren, met de vestiging van een nieuwe technologie een duidelijk stempel kon drukken.