Interfaces en wearables

Interfaces – communicatie tussen mens en machine

Met behulp van interfaces kunnen mensen een interactie aangaan met kunstmatige systemen. Ze fungeren als verbinding tussen mensen en hun technische omgeving.

Interactie door klanken, mimiek en gebaren

Voor de mens-machinecommunicatie wordt de techniek aangepast aan de behoeften en vaardigheden van de mens en zo onopvallend mogelijk in processen geïntegreerd. Een natuurlijke en intuïtieve interactie met kunstmatige systemen moet direct appelleren aan zowel de zintuigen als de communicatiemiddelen van de mens, zoals klanken, mimiek en gebaren.

Het menselijke kijk-, hoor- en voelvermogen is terug te vinden in de blik- en gebaarbesturing, de spraakverwerking en bediening door geluid of gevoel. Interfaces herkennen de menselijke vaardigheden, interpreteren deze en reageren daarop. Door machinaal leren kan de intuïtieve interactie steeds verder worden geoptimaliseerd.

Avatars en vervormbare displays

Bezoekers kunnen deze interactieve interactie voorbij de muis en het toetsenbord beleven. Zo zijn bijvoorbeeld avatars met ogen en gebaren te besturen. Op een vervormbaar display kunnen gegevens letterlijk voelbaar worden gemaakt en door te drukken of te trekken naar eigen inzicht worden geordend. Met behulp van klanken en plofgeluiden kan een teddybeer in een intergalactische game worden gestuurd.

Bezoekers kunnen zelf ontdekken en uitproberen hoe de machines hun opdrachten vertalen. Ook sensorhandschoenen en VR-brillen fungeren als interfaces en zijn op de tentoonstelling te zien.

Van wearables tot cyborgs – versmelting van mens en machine

Wearables zijn smarte kledingstukken waarin een kleine en lichte, maar tegelijkertijd krachtige computertechniek is ingebouwd. Al sinds midden jaren 60 werken onderzoekers aan het koppelen van mode en techniek. Getechnologiseerde mode kan op veel verschillende levensgebieden worden toegepast.

Exoskelet

Met behulp van kunstmatige intelligentie maken robotachtige exoskeletten bij de industriële productie fysiek zwaar werk lichter of ondersteunen ze mensen met lichamelijke belemmeringen bij het bewegen of de zintuigelijke waarneming. Ze kunnen bovendien vitale functies bewaken of zich aan klimatologische omstandigheden aanpassen. De tentoongestelde stukken laten zien hoe de techniek steeds meer op en in het lichaam terechtkomt.

Cyborg-borstbeeld en spider dress

Te zien is een borstbeeld van de eerste officieel erkende cyborg, Neil Harbisson. Hij is kleurenblind en heeft een antenne in zijn schedel geïmplanteerd waarmee hij kleuren kan horen. Vanaf 2019 is de met 3D-techniek geprinte spider dress van ontwerpster Anouk Wipprecht te zien. De jurk is in staat de emoties van de draagster te registreren en aan de omgeving door te geven, door met behulp van bewegende ledematen te reageren op prikkelingen van buitenaf en een persoonlijke afstand te markeren ten opzichte van anderen.