Interfaces – Communicatie met de machine

Met behulp van interfaces kunnen mensen een interactie aangaan met kunstmatige systemen. Ze fungeren als verbinding tussen mensen en hun technische omgeving. Voor de mens-machinecommunicatie wordt de techniek aangepast aan de behoeften en vaardigheden van de mens en zo onopvallend mogelijk in processen geïntegreerd. Een natuurlijke en intuïtieve interactie met kunstmatige systemen moet direct appelleren aan zowel de zintuigen als de communicatiemiddelen van de mens, zoals klanken, mimiek en gebaren.

Wij gebruiken Cookies uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de noodzakelijke werking van de site. Wij maken gebruik van Matomo en anonimiseren van het IP-adres. Cookies worden alleen gebruikt als je dit accepteert. Voor meer informatie over het gebruik van Cookies is beschikbaar in onze Privacy policy.