Interfaces – Communicatie met de machine

Met behulp van interfaces kunnen mensen een interactie aangaan met kunstmatige systemen. Ze fungeren als verbinding tussen mensen en hun technische omgeving. Voor de mens-machinecommunicatie wordt de techniek aangepast aan de behoeften en vaardigheden van de mens en zo onopvallend mogelijk in processen geïntegreerd. Een natuurlijke en intuïtieve interactie met kunstmatige systemen moet direct appelleren aan zowel de zintuigen als de communicatiemiddelen van de mens, zoals klanken, mimiek en gebaren.